Калинка Стефанова Христова 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0885 393956
E-mail:  guide@intobulgarian.eu
Номер на идентификационна карта: Е-00955


ИМЕ
Калинка Стефанова Христова
Език на който ще се упражнява професията
Български,Английски,Испански
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-15-122/01/11/2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване

Представител:
Членове на УС: