Вход за общини
Национален туристически регистър
Регистър на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туроператори и туристически агенти, туристически сдружения.
img
МН
Регистър на местата за настаняване
img
ЗХР
Регистър на заведенията за хранене и развлечения

img
ТО и ТА
Регистър на туроператори и туристически агенти

img
Екскурзоводи, Планински водачи

img
Балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове
img
ТС, ОУТР, ТИЦ
Регистър на туристическите сдружения, oрганизации за управление на туристическите райони и туристическите информационни центрове
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА