КИТТ ООД 

Туроператор,Туристически агент

регистрационен номер:  5482

Адрес на дейността
общ. Столична община
София 1404
ж.к. Гоце Делчев, бл. 47, вх.Е, офис№1, ет.2
Тел.: 02/9803503,02/8590662
Факс: 02/8597033
Е-mail: e-mail: kitt@kittbg.com

общ. Столична община
София 1412
кв. Лозенец ул. "Милин камък" №24 ет.1 ап.3
Тел.: 9630387;9632936
Факс: 9630387
Е-mail: kitt@kitt.ru

Домейни
Партидно дело: 418/10.05.2005
Регистрационен номер:5482
            


  Данни за юридическото/физическо лице

Име
КИТТ ООД
ЕИК
130624711
Област
Община
Столична община
Населено място
София
Пощенски код
1412
Адрес
ж.к.Гоце Делчев, бл.47, вх.Е, ет.2, ап.1
 
 

  Заповеди

Заповед за регистрация
РД 09-250/06.06.2005
Заповед за промяна
РКК-02-601/22.12.2008
Заповед за издаване на дубликат
/
Заповед за прекратяване на дейността
  
Заповед за заличаване
 / 
Заповед за възобновяване
 / 
  
ЗАБЕЛЕЖКА
 Лица с право да управляват и/или представляват вписаното лице:
Елена Валериева Ефремова
Владимир Чугунов

 Лица с функции по управление на туроператорската и/или туристическа агентска дейност:
Застраховател
ЗК ЛЕВ ИНС АД
Номер на застраховката
13062010010184
Дата на сключване застраховката
10.04.2020
Валидна от
11.04.2020
Валидна до
10.04.2021
Лимит
25 000 лв.