ВАКАНЦИЯ- М ЕООД 

Туроператор

регистрационен номер:  2681

Адрес на дейността
общ. Варна
Варна 9000
район "Одесос", ул. "Мария Луиза" № 7, ет. 1
Тел.: 052/608 176
Факс: 052/608 176
Е-mail: vakancia_m@hotmail.com

Домейни
Партидно дело: 1222/
Регистрационен номер:2681
            


  Данни за юридическото/физическо лице

Име
ВАКАНЦИЯ- М ЕООД
ЕИК
200600082
Област
Община
Варна
Населено място
Варна
Пощенски код
9000
Адрес
район "Одесос", ул. "Мария Луиза" № 7
 
 

  Заповеди

Заповед за регистрация
РД 16-47/28.01.2005
Заповед за промяна
Т-РД-15-43/15.03.2019
Заповед за издаване на дубликат
/
Заповед за прекратяване на дейността
  
Заповед за заличаване
 / 
Заповед за възобновяване
 / 
  
ЗАБЕЛЕЖКА
 Лица с право да управляват и/или представляват вписаното лице:
Виолета Божанова Желева

 Лица с функции по управление на туроператорската и/или туристическа агентска дейност:
Виолета Божанова Желева
Застраховател
ЗК ЛЕВ ИНС АД
Номер на застраховката
13062010010410
Дата на сключване застраховката
11.05.2020
Валидна от
01.06.2020
Валидна до
31.05.2021
Лимит
25 000 лв.