ЛОКАЛАЙТ ТУР ЕООД 

Туроператор

регистрационен номер:  РК-01-7949

Адрес на дейността
Домейни
Партидно дело: П-80-00-5/21.11.2018
Регистрационен номер:РК-01-7949
            


  Данни за юридическото/физическо лице

Име
ЛОКАЛАЙТ ТУР ЕООД
ЕИК
203654181
Област
Смолян
Община
Смолян
Населено място
Смолян
Пощенски код
4700
Адрес
ул. Зорница № 3, вх. А, ет. 3, ап. 8
 
 

  Заповеди

Заповед за регистрация
Т-РД-15-406/18.12.2018
Заповед за промяна
/
Заповед за издаване на дубликат
/
Заповед за прекратяване на дейността
  
Заповед за заличаване
 / 
Заповед за възобновяване
 / 
  
ЗАБЕЛЕЖКА
 Лица с право да управляват и/или представляват вписаното лице:
Велислав Боянов Касъмов

 Лица с функции по управление на туроператорската и/или туристическа агентска дейност:
Велислав Боянов Касъмов
Застраховател
ЗК ЛЕВ ИНС АД
Номер на застраховката
13122110000626/21119506
Дата на сключване застраховката
20.01.2021
Валидна от
21.01.2021
Валидна до
20.01.2022
Лимит
25 000 лв.