ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Туроператор

регистрационен номер:  РК-01-8110

Адрес на дейността
Домейни
Партидно дело: Т-80-00-118/09.10.2019
Регистрационен номер:РК-01-8110
            


  Данни за юридическото/физическо лице

Име
ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
200456237
Област
София град
Община
Столична
Населено място
София
Пощенски код
1616
Адрес
р-н Витоша, ул. Кумата № 77, секция 9, ет. 2, ап. 2
 
 

  Заповеди

Заповед за регистрация
Т-РД-15-59/12.02.2020
Заповед за промяна
/
Заповед за издаване на дубликат
/
Заповед за прекратяване на дейността
  
Заповед за заличаване
 / 
Заповед за възобновяване
 / 
  
ЗАБЕЛЕЖКА
ПРЕКРАТЕНА ПОЛИЦА ОТ ЗАД АРМЕЕЦ АД И СКЛЮЧЕНА НОВА С ЗК ЛЕВ ИНС АД
 Лица с право да управляват и/или представляват вписаното лице:
Димитър Янчев Колешев

 Лица с функции по управление на туроператорската и/или туристическа агентска дейност:
Застраховател
ЗК ЛЕВ ИНС АД
Номер на застраховката
00088423/13062010010248
Дата на сключване застраховката
14.04.2020
Валидна от
21.04.2020
Валидна до
20.04.2021
Лимит
25 000 лв.