РТ-001 

Община Варна
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Варна
ЕИК: 000093442

обл. Варна общ. Варна
Варна 9000
пл. Св. св. Кирил и Методий
Име
Туристически информационен център - Варна
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Варна
Община
Варна
Населено място
Варна
Адрес
пл. Св. св. Кирил и Методий
Телефон
+359 52 820 690
E-mail
office@varnainfo.bg

Представител: