РТ-010 

Общинско предприятие "Спортни имоти и туристически информационен център" - Велинград
Лице, извършващо дейност в обекта
Общинско предприятие "Спортни имоти и туристически информационен център" - Велинград

обл. Пазарджик общ. Велинград
Велинград 4600
пл. Свобода
Име
Туристически информационен център - Велинград
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Пазарджик
Община
Велинград
Населено място
Велинград
Адрес
пл. Свобода
Телефон
+359 359 584 01
E-mail
icvelingrad@abv.bg

Представител: