РТ-007 

Общинско предприятие „Туризъм”
Лице, извършващо дейност в обекта
Общинско предприятие „Туризъм”

обл. Бургас общ. Бургас
Бургас 8000
пл. Царица Йоана (в сградата на Автогара Юг)
Име
Туристически информационен център - Бургас, Автогара „Юг“  
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Бургас
Община
Бургас
Населено място
Бургас
Адрес
пл. Царица Йоана (в сградата на Автогара Юг)
Телефон
0875/ 343043
E-mail
info@gotoburgas.com

Представител: