РТ-008 

Община Стара Загора
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Стара Загора
ЕИК: 000818022

обл. Стара Загора общ. Стара Загора
Стара Загора 6000
бул. „Руски“ № 27
Име
Туристически информационен център – Стара Загора
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Стара Загора
Община
Стара Загора
Населено място
Стара Загора
Адрес
бул. „Руски“ № 27
Телефон
+359 42 627 098
E-mail

Представител: