РТ-005 

Община Перущица
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Перущица

обл. Пловдив общ. Перущица
Перущица 4225
ул. „Борис Тасков“ № 1 Г
Име
Туристически информационен център - Перущица
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Пловдив
Община
Перущица
Населено място
Перущица
Адрес
ул. „Борис Тасков“ № 1 Г
Телефон
0882/ 946208
E-mail

Представител: