РТ-004 

Община Елена
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Елена
ЕИК: 000133762

обл. Велико Търново общ. Елена
Елена 5070
ул. Иларион Макариополски № 4
Име
Туристически информационен център - град Елена
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Велико Търново
Община
Елена
Населено място
Елена
Адрес
ул. Иларион Макариополски № 4
Телефон
06151/ 74 30
E-mail

Представител: