РТ-002 

Община Приморско
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Приморско
ЕИК: 102164063

обл. Бургас общ. Приморско
Приморско 8180
ул. Трети март № 56
Име
Туристически информационен център - Приморско
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Бургас
Община
Приморско
Населено място
Приморско
Адрес
ул. Трети март № 56
Телефон
+359 550 3 24 66
E-mail
tic_primorsko@abv.bg
Сайт:

Представител: