РТ-006 

Община Ловеч
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Ловеч

обл. Ловеч общ. Ловеч
Ловеч 5500
ул. „Мостова“ помещение 7 (покрит мост)
Име
Туристически информационен център - град Ловеч
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Ловеч
Община
Ловеч
Населено място
Ловеч
Адрес
ул. „Мостова“ помещение 7 (покрит мост)
Телефон
+359 68 601 362
E-mail
tic@lovech.bg
Сайт:

Представител: