РТ-009 

ОП „Туризъм и култура“
Лице, извършващо дейност в обекта
ОП „Туризъм и култура“

обл. Ямбол общ. Ямбол
Ямбол 8600
пл. „ Освобождение“ №1 (Безистен)
Име
Туристичeски информационен център - Ямбол
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Ямбол
Община
Ямбол
Населено място
Ямбол
Адрес
пл. „ Освобождение“ №1 (Безистен)
Телефон
E-mail

Представител: