РТ-003 

Община Кюстендил
Лице, извършващо дейност в обекта
Община Кюстендил
ЕИК: 000261517

обл. Кюстендил общ. Кюстендил
Кюстендил 2500
пл. Велбъжд 1
Име
Туристически информационен център - Кюстендил
Вид
Общински
Правно-организационна форма
Общински ТИЦ
Допълнителни туристически услуги

  Местонахождението на туристическия информационен център

Област
Кюстендил
Община
Кюстендил
Населено място
Кюстендил
Адрес
пл. Велбъжд 1
Телефон
078/550204
E-mail
tic@kustendil.bg

Представител: