Димитър Валериев Самунев 
Планински водач

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0882427187
E-mail:  samounev@gmail.com
Номер на идентификационна карта: В-00013


ИМЕ
Димитър Валериев Самунев
Начин на упражняване на професията
наето лице
Заповед за регистрация
Т-РД-17-2/20.1.2017
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: