Цветомир Руменов Милошов 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0884402431
E-mail:  tzvet@abv.bg
Номер на идентификационна карта: Е-00093


ИМЕ
Цветомир Руменов Милошов
Език на който ще се упражнява професията
Български И Английски
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-2/4.4.2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: