Димитър Николов Беров 
Планински водач

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0885112171
E-mail:  dimitar.berov@gmail.com
Номер на идентификационна карта: В-00254


ИМЕ
Димитър Николов Беров
Начин на упражняване на професията
Заповед за регистрация
Т-РД-17-41/16.7.2018
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: