Адел Бориславов Каранов 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0879956212
E-mail:  adelmusica@yahoo.it
Номер на идентификационна карта: Е-00477


ИМЕ
Адел Бориславов Каранов
Език на който ще се упражнява професията
Български,Английски,Италиански,Френски
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-10/15.8.2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: