Валентина Александрова Йорданова 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. Видин
Телефон:   
0887 806166
E-mail:  v_iordanova@abv.bg
Номер на идентификационна карта: Е-00325


ИМЕ
Валентина Александрова Йорданова
Език на който ще се упражнява професията
Английски,Български,Руски,Сръбски
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-3/13.6.2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: