Николай Мирославов Миндов 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0883605747
E-mail:  nikimindov@abv.bg
Номер на идентификационна карта: Е-00363


ИМЕ
Николай Мирославов Миндов
Език на който ще се упражнява професията
Английски,Български
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-3/13.6.2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: