Велислав Боянов Касъмов 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. Смолян
Телефон:   
0898354834
E-mail:  vkasamov@gmail.com
Номер на идентификационна карта: Е-00568


ИМЕ
Велислав Боянов Касъмов
Език на който ще се упражнява професията
Английски,Български
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-10/15.8.2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: