Едуард Едуард Хаджолян 
Планински водач

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0885 811 673
E-mail:  hadjolianeduard@gmail.com
Номер на идентификационна карта: В-00047


ИМЕ
Едуард Едуард Хаджолян
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-2/20.1.2017
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: