Маргарита Боримирова Ангелова 
Планински водач

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0883 393940
E-mail:  margarita.angelovaa@gmail.com
Номер на идентификационна карта: В-00237


ИМЕ
Маргарита Боримирова Ангелова
Начин на упражняване на професията
наето лице
Заповед за регистрация
Т-РД-17-6/14.3.2017
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: