Веселин Цветков Димитров 
Планински водач

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
898672226
E-mail:  veselin.c.dimitrov@gmail.com; vesov@yahoo.com
Номер на идентификационна карта: В-00290


ИМЕ
Веселин Цветков Димитров
Начин на упражняване на професията
самонаето лице
Заповед за регистрация
Т-РД-17-50/2.8.2019
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: