Диляна Мартинова Христова 
Планински водач

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0988 893078
E-mail:  dilqna_m_hristova@abv.bg
Номер на идентификационна карта: В-00239


ИМЕ
Диляна Мартинова Христова
Начин на упражняване на професията
наето лице
Заповед за регистрация
Т-РД-17-6/14.3.2017
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: