Любен Любенов Грънчаров 
Планински водач

Контактна информация
гр. Банско
Телефон:   
0884 297 416
E-mail:  lyubogranch@abv.bg
Номер на идентификационна карта: В-00217


ИМЕ
Любен Любенов Грънчаров
Начин на упражняване на професията
наето лице
Заповед за регистрация
Т-РД-17-6/14.3.2017
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: