Марина Йорданова Йорданова 
Екскурзовод

Контактна информация
гр. София
Телефон:   
0888 900135
E-mail:  mj.jordanova@gmail.com
Номер на идентификационна карта: Е-00156


ИМЕ
Марина Йорданова Йорданова
Език на който ще се упражнява професията
Български,Английски
Начин на упражняване на професията
лице, упражняващо свободна професия
Заповед за регистрация
Т-РД-17-3/13.6.2016
Заповед за промяна
Заповед за заличаване
Причина за заличаване

Представител:
Членове на УС: